Sağlık Turizmi


Açıklama

Genel Sağlık Sigortası; Bu bölümde Türkiye’de uygulanmakta olan Genel Sağlık Sigortası ile ilgili verileri, GSS uygulamalarının sağlık sistemine ve sağlık personeli etkisini,  mevzuat ve yönetimini, Sağlık Uygulama Tebliği  ve konu ile ilgili diğer bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar

Açıklama

Sağlık Hizmet Sunumu; Bu bölümde Türkiye’de sağlık hizmet sunumu ile ilgili verileri, sağlık hizmet sunum kurallarını,  mevzuat ve yönetimini ve konu ile ilgili diğer bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar

Açıklama

Sağlık Sistemi Analizi; Bu bölümde Türkiye  sağlık sistemi  ile ilgili verileri, Türkiye sağlık sisteminin analizi ve uluslararası sağlık sistemleri, ile mukayesesi ve konu ile ilgili diğer bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar

Açıklama

Sağlık Turizmi; Bu bölümde Türkiye’de sağlık turizmi ile ilgili verileri, sağlık turizminde hizmet sunum kurallarını,  mevzuat ve yönetimini, sağlık turizm hizmeti veren özel ve kamu kuruluşlarını ve konu ile ilgili diğer bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar

Açıklama

Turistin Sağlığı; Bu bölümde Türkiye’de turistin sağlığı çerçevesinde sunulan sağlık hizmetleri ile ilgili verileri, hizmet sunum kurallarını,  mevzuat ve yönetimini,  turistin sağlığı çerçevesinde hizmet sunumu yapan özel ve kamu kuruluşlarını ve konu ile ilgili diğer bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar

Açıklama

Mültecilerin Sağlığı; Bu bölümde Türkiye’de bulunan mülteciler için  sunulan sağlık hizmetleri ile ilgili verileri, hizmet sunum kurallarını,  mevzuat ve yönetimini mülteciler için yapılan sağlık harcamalarını ve konu ile ilgili diğer bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar