Sağlık Yatırımları


Açıklama

ArGe; Bu bölümde Türkiye’de sağlık sektöründe ar-ge ile ilgili verileri,  ar-ge uygulamalarının sağlık sistemine ve sağlık ekonomisine etkisini,  mevzuat ve yönetimini, ar-ge ile ilgili teşvikleri  ve konu ile ilgili diğer bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar

Açıklama

Şehir Hastaneleri (PPP); Bu bölümde Türkiye’de Kamu Özel İşbirliği yöntemiyle yaptırılan şehir hastaneleri ile ilgili verileri, şehir hastane uygulamalarını, şehir hastanelerinin sağlık sistemine ve sağlık personeli etkisini,  mevzuat ve yönetimini ve konu ile ilgili diğer bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar

Açıklama

Planlama; Bu bölümde Türkiye’de sağlık sektöründe sağlık hizmetleri,  sağlık kuruluşları, cihazları ve  personeli ile ilgili planlama çalışmalarını, sağlık bina ve hizmetlerinin ruhsatlandırılmasını, sağlık planlamasının sağlık sistemine ve personeline etkisini mevzuat ve yönetimini konu ile ilgili diğer bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar

Açıklama

Teşvikler; Bu bölümde Türkiye’de sağlık sektörü ile ilgili teşvik uygulamaların, sağlık teşviklerinin mevzuat ve yönetimini ve konu ile ilgili diğer bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar

Açıklama

Yatırım Fırsatları; Bu bölümde Türkiye’de sağlık sektöründe yatırım fırsatlarını,  sağlık yatırımları ile ilgili teşvikleri  ve konu ile ilgili diğer bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar

Açıklama

Sağlık Binaları Projelendirme; Bu bölümde Türkiye’de gerek kamu gerekse özel sektörün ihtiyacı olan sağlık binalarının taşıması gereken asgari nitelikleri, bina lokasyonu ve diğer hususlar dikkate alınarak hazırlanması gereken proje özelliklerini ve konu ile ilgili diğer bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar