Sağlık Yönetimi


Açıklama

Sağlık Personeli; Bu bölümde Türkiye’de sağlık personeli ile ilgili verileri, sağlık personeli mevzuat ve yönetimini, sağlık personelinin mali ve sosyal haklarını, sağlık personel ihtiyacı ve iş yükü analizlerini ve konu ile ilgili diğer bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar

Açıklama

Sağlık Teşkilatı; Bu bölümde Türkiye’de sağlık teşkilat yapısı, merkez ve taşra birimlerini, bu birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları, yıllar itibariyle sağlık teşkilatındaki gelişmeleri  kamu ve özel sektörün analizlerini ve konu ile ilgili diğer bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar

Açıklama

Türkiye Sağlık Hizmet Alımları;  Türkiye’de sağlık hizmet alımları  ile ilgili verileri, sağlık hizmet alımlarının  mevzuat ve yönetimini, kamu ihale mevzuatına göre tedarik, hizmet sunumu, kontrolü, ödeme ve muhasebe işlemlerini   ve konu ile ilgili diğer bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar

  • İndir Türkiye Sağlık Hizmet Alımları Harcamaları

Açıklama

Performans Sistemi; Bu bölümde Türkiye’de sağlık personeli için uygulanmakta olan performansa dayalı ek ödeme ile ilgili verileri, ek ödeme sistemini,  ek ödeme uygulamalarının sağlık sistemine ve sağlık personeli etkisini,  mevzuat ve yönetimini, sistemin yeniden kurgulanmasını ve konu ile ilgili diğer bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar

Açıklama

Kalite ve Akreditasyon; Bu bölümde Türkiye sağlık sisteminde uygulanmakta olan kalite ve akreditasyon sistemi ile ilgili verileri, Türkiye’nin ek kalite ve akreditasyon sistem ihtiyacını, kalite ve akreditasyon sisteminin sağlık sistemine ve sağlık personeli etkisini,  mevzuat ve yönetimini, sistemin yeniden kurgulanmasını ve konu ile ilgili diğer bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar

Açıklama

Sağlık Bilgi Sistemleri; Bu bölümde Türkiye’de sağlık kurumlarında uygulanmakta olan HBYS ile ilgili verileri, HBYS uygulamalarının sağlık sistemine ve sağlık personeli etkisini,  mevzuat ve yönetimini,  kamu ihale mevzuatı çerçevesinde tedarik edilmesini ve konu ile ilgili diğer bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar