Sağlık Finansmanı


Açıklama

Finansman Yapısı; Bu bölümde Türkiye’de sağlık hizmetlerinin finansman yapısı, yıllar itibariyle finansman yapısındaki gelişmeleri, sağlık hizmetleri finansmanında kamunun ve özel sektörün payını bu sistemin avantaj veya dezavantajlarını ve konu ile ilgili diğer bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar

Açıklama

Türkiye Toplam Sağlık Harcamaları; Bu bölümde Türkiye’de toplam sağlık ilaç harcamalarına ilişkin verileri, sağlık harcamalarının finansman sağlayanlara ve hizmet sunucularına göre dağılımını, GHYİH, sağlık harcamaları ile vergi gelirleri ile karşılaştırılması ve konu ile ilgili diğer bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar

  • İndir Türkiye Toplam Sağlık Harcamaları

Açıklama

Türkiye Kamu Sağlık Harcamaları; Bu bölümde Türkiye’de kamu sağlık harcamalarına ilişkin verileri, kamu sağlık harcamalarının yıllar itibariyle gelişimini,  kamu sağlık harcamalarının hizmet sunucularına göre dağılımını, GHSİH, sağlık harcamaları ile vergi gelirleri ile karşılaştırılması ve konu ile ilgili diğer bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar

  • İndir Türkiye Kamu Sağlık Harcamaları

Açıklama

Türkiye Özel Sağlık Harcamaları; Bu bölümde Türkiye’de özel sağlık harcamalarına ilişkin verileri, özel sağlık harcamalarının yıllar itibariyle gelişimini,  özel sağlık harcamalarının hizmet sunucularına göre dağılımını, cepten yapılan sağlık harcamalarını, katastrofik sağlık harcamalarını, GHYİH, sağlık harcamaları ile vergi gelirleri ile karşılaştırılması ve konu ile ilgili diğer bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar

  • İndir Türkiye Özel Sağlık Harcamaları

Açıklama

Sağlık Teknoloji Değerlendirme; Bu bölümde Türkiye’de başta ilaç, tıbbi cihaz, tanı ve tedavi yöntemleri olmak üzere tüm sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi (STD) için klinik ve ekonomik kanıtlar ışığında gerekli araştırma ve analizleri, raporlara ve konu ile ilgili diğer bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar

Açıklama

Finansal Yönetim; Bu bölümde Türkiye’de sağlık işletmelerinin finansal yönetimi ile ilgili analiz  e raporları, kamu sağlık kuruluşları için TDMS muhasebe yönetimi ve raporları, mali analizler, stok ve demirbaş yönetimi, gelir/gider analizlerini  ve konu ile ilgili diğer bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar