Tıbbı Cihaz Sektörü


Açıklama

Laboratuvar Cihazları; Bu bölümde Türkiye’deki  tıbbi laboratuvar sektörüne ilişkin verileri, tıbbi laboratuvar sektörü harcamalarını, sektörün  finansmanını, tıbbi laboratuvar fiyatlarının analizini,  kamu kurumlarınca temin yöntemlerini, hizmet sunumunun kontrolü ve hizmet bedellerinin ödenmesini  ve konu ile ilgili diğer bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar

Açıklama

Tıbbi Cihaz Harcamaları; Türkiye’de tıbbi cihaz harcamalarına ilişkin verileri, tıbbi cihaz  harcamalarının finansmanını,  harcamaların  finansmanı sağlayanlara ve hizmet sunucularına göre dağılımını, GHYİH, Sağlık Harcamaları ile vergi gelirleri ile karşılaştırılması, kişi başı, muayene ve yatan hasta ve ameliyat başı tıbbi cihaz harcamalarını kamu ile özel sektör ayırımları ile ve konu ile ilgili diğer bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar

  • İndir Türkiye Tıbbi Cihaz Harcamaları

Açıklama

Görüntüleme Cihazları; Türkiye’de görüntüleme  sektörüne ilişkin verileri, görüntüleme  sektörü harcamalarını, sektörün  finansmanını,  görüntüleme cihazlarının  fiyatlarının analizini,  kamu kurumlarınca temin yöntemlerini, Türkiye’nin 2023 yılına kadar ileri teknoloji gerektiren yüksek maliyetli tıbbi cihaz (MR, BT, USG gibi) ihtiyacının projeksiyonlarını, hizmet sunumunun kontrolü ve hizmet bedellerinin ödenmesini  ve konu ile ilgili diğer bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar

  • İndir Türkiye Görüntüleme Cihaz Analizi

Açıklama

Tıbbi Cihaz Pazar Analizi; Türkiye’de tıbbi cihaz pazar büyüklüğü, pazarın yapısı, üretim, ithalat ve ihracat harcamalarına ilişkin verileri, tıbbi cihaz  fiyatlarının analizini ve konu ile ilgili diğer bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar

  • İndir Türkiye Tıbbi Cihaz Pazar Analizi
  • İndirTürkiye Tıbbi Cihaz Fiyat Analizi

Açıklama

Tıbbi Cihaz Fiyat ve Geri Ödeme; Bu bölümde Türkiye’deki tıbbi cihaz  harcamalarının finansmanını, geri ödeme uygulamalarını, konu ile ilgili mevzuatı, sorumlu kurumları ve yetkileri ile tıbbi cihazların fiyatlandırmasını, tıbbi cihazların fiyatlarının yıllar itibariyle analizini ve konu ile ilgili diğer bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar

Açıklama

Tıbbi Cihaz Üretimi ; Bu bölümde Türkiye’deki tıbbi cihaz  üretim miktar ve tutarlarını,  Türkiye’de tıbbi cihaz üretim çabalarını konu ile ilgili teşvik, mevzuatları ve kamu eylem planlarını vb. bilgi ve analizleri bulabilirsiniz.  

Dosyalar