İlaç Sektörü


Açıklama

Türkiye’de İlaç Harcamaları; Bu bölümde Türkiye’deki ilaç harcamalarına ilişkin verileri, İlaç harcamalarının finansman sağlayanlara ve hizmet sunucularına göre dağılımını, GHYİH, Sağlık Harcamaları ile vergi gelirleri ile karşılaştırılması, kişi başı, kutu başı, reçete başı ilaç harcamalarını kamu ile özel sektör ayırımları ile ve konu ile ilgili diğer bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

 

Dosyalar

  • İndir Türkiye İlaç Harcamaları

Açıklama

Yerli İlaç Üretimi: Bu bölümde Türkiye’deki ilaç üretim, ithalat ve ihracat rakamlarını kutu bazında ve tutar bazında ATC ve Firmalar bazında analiz edilmiş olarak bulabilirsiniz. Türkiye’de ilaç üretim çabalarını konu ile ilgili teşvik, mevzuatları ve kamu eylem planlarını vb. bilgi ve analizleri bulabilirsiniz.  

Dosyalar

Açıklama

İlaç Fiyatlandırma ve Geri Ödeme; Bu bölümde Türkiye’deki ilaç harcamalarının finansmanını, geri ödeme uygulamalarını, konu ile ilgili mevzuatı, sorumlu kurumları ve yetkileri ile ilacın  fiyatlandırmasını, ilaç fiyatlarının yıllar itibariyle analizini ve konu ile ilgili diğer bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar

Açıklama

İlaç Pazar Analizi; Türkiye’de ilaç sektörü pazar büyüklüğü, pazarın yapısı, üretim, ithalat ve ihracat harcamalarına ilişkin verileri, ilaç  fiyatlarının analizini ve konu ile ilgili diğer bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar

Açıklama

Yönetim ve Mevzuat; Bu bölümde Türkiye’de ilaç sektörünün yönetimini, yetkili kurumları ve görevlerini, ilaçların ruhsatlandırılmasından nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar mevzuatı  ve konu ile ilgili diğer bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar

Açıklama

Aşı Sektörü; Türkiye’de aşı harcamalarını , aşı temin yöntemlerini, yerli aşı üretimi ile ilgili çalışma ve teşvikler ile mevzuatı  ve konu ile ilgili diğer bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar

  • İndir Türkiye'de Aşı İçin Yapılan Harcamalar