Sağlık Hizmet Sektörü


Açıklama

Hastane Hizmetleri; Türkiye’de hastane hizmetlerine ilişkin hizmet verileri, hastanelerin sektörlere göre dağılımını, hastane finansman ve harcamalarını, hastane mevzuat ve yönetimi vb. bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar

  • İndir Türkiye'de Hastane Harcamaları

Açıklama

Halk Sağlığı Hizmetleri; Türkiye’de halk sağlığı hizmetlerine ilişkin hizmet verileri, halk sağlığı hizmetlerinin finansman ve harcamalarını, halk sağlığı hizmetlerinin  mevzuat ve yönetimi vb. bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar

  • İndir Türkiye Halk Sağlığı Hizmetleri Harcamaları

Açıklama

112 Acil Sağlık Hizmetleri; Türkiye’deki 112 Acil sağlığı hizmetlerine ve kapasitesine verileri,  112  hizmetlerinin finansman ve harcamalarını, 112 acil sağlık hizmetlerinin   mevzuat ve yönetimi vb. bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar

  • İndir 112 Acil Sağlık Hizmetleri harcamaları

Açıklama

Türkiye'de Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri; İnsan sağlığının önemli bir parçasını teşkil eden, ağız ve diş sağlığı, son yıllarda ortaya çıkan çeşitli hastalıkların yanında finansman ve harcamalarıyla birlikte, daha ciddiye alınması gereken bir konu olduğunu göstermiştir. Bilinçlenen ve eğitim düzeyi her geçen gün yükselen toplumumuz artık ağız ve diş sağlığına daha fazla önem vermektedir.

 

Dosyalar

  • İndir Türkiye Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri
  • İndirTürkiye Ağız ve Diş Sağlığı Harcamalarının Analizi

Açıklama

Aile Hekimliği Hizmetleri; Türkiye’deki aile hekimliği  hizmetlerine ilişkin hizmet verileri, aile hekimliği hizmetlerinin finansman ve harcamalarını, aile hekimliği hizmetlerinin  mevzuat ve yönetimi vb. bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar

  • İndir Türkiye'de Aile Hekimliği Harcamaları

Açıklama

Evde Sağlık Hizmetleri; Türkiye’deki evde sağlık  hizmetlerine ilişkin hizmet verileri, evde sağlık hizmetlerinin finansman ve harcamalarını, evde sağlık hizmetlerinin  mevzuat ve yönetimi vb. bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Dosyalar

Açıklama

Türkiye Sağlık Sistemi; Türkiye sağlık sisteminin tarihsel gelişimini, teşkilat yapısı, işleyişi, hizmet sunumu, yönetimi, mevzuatı vb. bilgi ve analizleri bulabilirsiniz. 

Dosyalar

  • İndir Türkiye Sağlık Sistemi