Hakkımızda

CERN , Sağlık Bakanlığı; üniversiteler ve benzeri kurumlar/kuruluşlar ile koordineli olarak çalışarak çeşitli hizmetler vermektedir. Bu hizmetlerden öne çıkan, Ankara Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen kısa yarı ömürlü radyofarmasötik üretimi projesidir. İlgili projeyi Ankara Üniversitesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı yürütmektedir ve Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Türkiye de bir başka benzeri bulunmayan bu proje kapsamında oluşturulan medikal parçacık hızlandırıcı sistem (siklotron) ile buna bağlı ARGE ve referans merkezi sayesinde Türkiye de üretilemeyen radyoizotoplar üretilerek bilimsel araştırmalar yanında sağlık hizmetlerine de önemli katkılar sağlanmıştır.

Sağlık Hizmet Sektörü, İlaç Sektörü, Tıbbı Cihaz Sektörü, Sağlık Finansmanı, Sağlık Yönetimi, Sağlık Yatırımları, Sağlık Turizmi alanlarında her türlü araştırma hizmetleri vermekteyiz. Sağlık hizmet sunucularına; süreç analizi, yönetimi ve iş modelinin oluşturulması, sağlık politikaları danışmanlığı hizmetlerini sunmaktayız.

Araştırma/geliştirme süreçlerinde kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektör arasında işbirliği için öncülük ederek uzman kadrosu ile idari ve teknik hususlarda hizmet vermekteyiz.