Araştırma/geliştirme süreçlerinde kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektör arasında işbirliği için öncülük ederek uzman kadromuz ile hizmet vermekteyiz


Biyoteknoloji

CERN , biyoteknolojik ürün projelerine destekleyici danışmanlık hizmeti vermektedir. Biyoteknolojik ürünlerle ile ilgili; araştırma geliştirme, pilot üretim yada endüstriyel bazda üretim hedefi olan ve finansal destek arayışında olan müşterilerimize en doğru ulusal yada uluslararası desteği almaya yönelik proje dosyalarının hazırlanması, varsa daha önce başvurusu yapılmış projelerinin revizyonu ve projelerinin kabulünden itibaren de projelerin yönetilmesi aşamasında profesyonel destek veriyoruz.

Klinik Araştırmalar

Preklinik çalışmalar (in-vitro, in-vivo ve hayvan çalışmaları) ve talep olması halinde, faz I’den faz IV’e kadar tüm klinik çalışmalar organize edilir ve tercihe göre ulusal, AB ve FDA mevzuatlarına uygun olarak yürütülür. Bu organizasyon aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere; Fizibilite, Protokol yazma, Etik Kurul ve Sağlık Bakanlığı dosyalarının hazırlanması ve sunulması, Adverse olay bildirimleri, Veri toplama, Çalışmanın analizi ve raporlamasını içerir.