AR-GE,DANIŞMANLIK,SAĞLIK ARAŞTIRMALARI

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME'DE, YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ!!

Sağlık Araştırmaları


İlaç Sektörü

Türkiye’deki ilaç harcamalarının finansmanını, geri ödeme uygulamalarını, konu ile ilgili mevzuatı, sorumlu kurumları ve yetkileri ile ilacın fiyatlandırmasını, ilaç fiyatlarının yıllar itibariyle analizini ve konu ile ilgili diğer bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Detaylar

Sağlık Finansmanı

Türkiye’de sağlık hizmetlerinin finansman yapısı, yıllar itibariyle finansman yapısındaki gelişmeleri, sağlık hizmetleri finansmanında kamunun ve özel sektörün payını bu sistemin avantaj veya dezavantajlarını ve konu ile ilgili diğer bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Detaylar

Sağlık Hizmet Sektörü

Türkiye’de aile hekimliği, acil sağlık, ağız ve diş sağlığı, evde sağlık, hastane hizmetlerine ilişkin hizmet verileri, hastanelerin sektörlere göre dağılımını, hastane finansman ve harcamalarını, hastane mevzuat ve yönetimi vb. bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Detaylar

Sağlık Turizmi

Türkiye’de sağlık turizmi ile ilgili verileri, sağlık turizminde hizmet sunum kurallarını, mevzuat ve yönetimini, sağlık turizm hizmeti veren özel ve kamu kuruluşlarını ve konu ile ilgili diğer bilgileri ve analizleri bulabilirsiniz.

Detaylar

Sağlık Yatırımları

Türkiye’de sağlık sektöründe sağlık hizmetleri, sağlık kuruluşları, cihazları ve personeli ile ilgili planlama çalışmalarını, sağlık planlamasının sağlık sistemine ve personeline etkisini, mevzuat ve yönetimi ile ilgili analizleri bulabilirsiniz.

Detaylar

Tıbbı Cihaz Sektörü

Türkiye’deki tıbbi cihaz harcamalarının finansmanını, geri ödeme uygulamalarını, sorumlu kurumları ile tıbbi cihazların fiyatlandırmasını, tıbbi cihazların fiyatlarının yıllar itibariyle analizini ve konu ile ilgili diğer bilgileri bulabilirsiniz.

Detaylar

Çözüm Ortaklarımız